Utvecklas för bättre självkänsla, empati, gruppdynamik och insikt

Personlighetsutveckling

- Insikt, självkänsla & förståelse


Coach Board Game berör leadership management, coaching, nlp och personlig utveckling

Coach Board Game är ett unikt kommunikationsverktyg som inte lämnar någon deltagare oberörd. Med förgreningar i många typer av personlighetsutveckling och en helt ny pedagogik tar Coach Board Game med oss på en resa som får oss att tänka, känna och fundera kring oss själva och våra känslor.

Spelidén

Att spela spelet är både lätt och roligt. Vi kastar tärningar, tar ett kort och läser upp vad som står på kortet. Det är inte svårare än så.

På kortet står det en fråga som på något sätt handlar om dig. Det kan be dig identifiera en känsla, berätta om en tanke eller säga något som du gillar hos dig själv.

Identifikation

I takt med att spelarna svarar på frågor påbörjas en process som leder till att vi börjar identifiera våra känslor, bli medvetna om känslouttryck och till och med utkristallisera våra tankar. Vi lyssnar på våra medspelare men ställer samtidigt frågorna i våra egna tankar - hur skulle jag ha svarat?

Lätta frågor - djupa svar

Spelets effekt låter sig inte rättvist beskrivas i ord. Det bildas en synergieffekt mellan spelets sammanhållande struktur, de självrannsakande frågorna, igenkänningseffekten i deltagarnas svar och den feedback som deltagarna ger varandra. Upplevelsen av detta är så mycket mer än summan av delarna var för sig. Om du har möjlighet, be att få provspela med oss. Vi kommer gärna ut till din skola, arbetsplats eller förening och berättar mer.

”Coach Board Game är ett fantastiskt verktyg i våra studiecirklar.”
- Carina Sommarström, verksamhetsstrateg NBV

Insikt

Genom att sätta ord på våra känslor och tankar hjälper Coach Board Game oss att identifiera dem. Frågor om val och beslut som vi kanske tagit omedvetet blir vi plötsligt medvetna om. Vi kan konfronteras med de bakomliggande orsaker som kan ha legat till grund för besluten och får fundera på vilka beslut vi egentligen styr över.

Självkänsla

Att få kunskap om hur man fungerar i vissa situationer och de undermedvetna processer som styr vår vardag är en viktig del av att vara människa. Spelet kan lära oss hur vi får bättre självkänsla, starkare förankring till verkligheten och framförallt hur vi kan utvecklas som människor.

Förståelse

En sak man kan säga om Coach Board Game är att det lämnar spår långt efter det att spelet är slut. I situationer där vi tidigare reagerat instinktivt har vi nu kunskap om processer som ständigt pågår i vårt undermedvetna. Med hjälp av dessa insikter kan vi utvecklas till mer harmoniska, medvetna människor. I grupp leder det alltid till att man lär känna sina medspelare på ett djupare plan.

Läs mer om spelet och om våra visioner.