Utveckla företagets arbetslag med Coach Board Game - Spelet för personlig utveckling

Företag och myndigheter

Det borde vara en självklarhet att vi utvecklar vårt egna personliga ledarskap, innan vi tar oss an att leda andra. Det är inte konstigare än att man måste lära sig själv innan man kan lära andra.

Först då vi förstår de bakomliggande orsakerna till vårt agerande, är det möjligt för oss att ta ansvar för våra tankar, känslor och handlingar och därmed vårt liv. När vi gör det tar vi ansvaret över vår egen utveckling och all sådan bygger på självreflektion och självrannsakan. ”Vad gjorde jag? Hur blev det? Vad kan jag göra bättre?”.

Personligt ledarskap

Allting börjar med det personliga ledarskapet, och det är genom ledarskapet det avgörs hur väl en individ, grupp, organisation eller företag fungerar. Eller hur väl vi fungerar i våra liv och i vår familj. Det avgör hur vi mår och hur vi fungerar i olika situationer. Oavsett om vi har en ledande funktion eller inte så är vi alltid ledare i våra egna liv. Det finns ingen annan att skylla på.

Att regelbundet använda Coach Board Game på företaget är att försättas i en process, där medarbetarna på ett tryggt och tänkvärt sätt kommer närmare sig själva och varandra, och därmed utvecklar sin möjlighet till samarbete.

Vinster som företaget kan räkna in är bland annat följande:

  • Ökad och förbättrad kommunikation.
  • Medarbetarnas personliga utveckling.
  • Minskad konfliktbenägenhet.
  • Ökad förmåga och vilja till team work.
  • Minskad sjukfrånvaro.
  • Varje medarbetares insikt om att företagets bästa är varje medarbetares bästa.

Dessa vinster i personalmjukvara kan omräknas till vinst i kronor och ören.Leadership/communication

Vår grundidé är en kursplan som sträcker sig över 63 dagar. Tillsammans med er kan vi även skräddarsy kurser som passar just ert företag.

Deltagarna kommer att ledas av våra utbildare som träffar deltagarna en gång per vecka, totalt 13 timmar. Deltagarna kommer också att arbeta med enklare hemuppgifter. Att låta de anhöriga delta i spelandet gör att den förbättrade kommunikationen inbegriper alla aspekter av deltagarnas liv.

Vi involverar familjen

Att ofta och regelbundet reflektera över alla delmoment i spelandet, de egna frågeställningarna, den egna och andras feedback. Igenkännandet och reflektionerna i deltagarnas frågor och svar. Är som att långsamt skala av lager för lager på väg in mot sig själv.

Kostnadsfritt besök

Låt oss komma till er och ge er en spelupplevelse som kan leda till ett mer framgångsrikt företag.

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar.

 

Några av våra kunder:

Coach Board Game