Spelet som berör gruppdynamik, kommunikation, empati och självkänsla

Milky Ways utbildningar

Om du är en av många som regelbundet använder CBG i din verksamhet, har du mycket nytta av våra utbildningar.

Blir du certifierad spelledare kommer du att ha större förståelse och mer kunskap om dina medspelare och de emotionella processer som kommer till ytan. Det gör att du kan bemöta frågor och funderingar med kunskap - vilket gör att du kan vägleda med fördjupad feedback.

Våra utbildningar lämpar sig väl för lärare, gruppledare och föreningsledare som vill använda CBG för att skapa bättre sammanhållning och gruppdynamik. Vill ni växa ytterligare har vi djupgående utbildningar och individuellt anpassade traineeprogram.

Traineeprogram

Våra traineeprogram och leadership/communication utbildningar i Milky Way är individuellt anpassade.

Du har alltid en mentor vid din sida i Milky Way.

 

CBG Milky Way

Coach Board Game använder sig av ett nätverk uppbyggt på mentorskap för att utbilda i leadership/communication och personlig utveckling.

Målet är att genom vår utbildningskanal och unika mentorskapsprogram (vi blir individuellt finslipade) komma ut på företag och hålla i egna utbildningar.

Våra mentorer är sina egna distributionskanaler.

Logga in på CBG Milky Way

Registrera dig på CBG Milky Way

Milky Way
Informationen endast tillgänglig för mentorer.

Certifierad spelledare
Som certifierad spelledare har du större förståelse för de processer som uppstår under spelets gång. Du kan identifiera känslor, bemöta frågeställningar och ge feedback baserat på kunskap.

Business Introduction Meeting
En informationsträff om CBG och Milky Ways uppbyggnad och möjligheter till inkomst.

Föreningar och skolor
Som utbildad spelledare har du tillgång till skolor och föreningar. Du kan även utbilda spelledare.

Företag
Informationen är endast tillgänglig för mentorer som genomfört Leadership Communication-utbildning
Steg 1.

Utbildning/OH
Informationsträff. Två timmars overhead-presentation om CBG och dess möjligheter.

Traineeprogram
Traineeprogrammet syftar till att utbilda dig djupare och ger möjligheten att komma ut på företag tillsammans med utbildare. Efter traineeperioden kommer du att kunna leda leadership/communication-utbildningar. Tiden som trainee är individuellt anpassad.

Leadership Communication
Självständigt hålla i utbildningar - spelledare, OH, Leadership Communication. Är i huvudsak ute på företag och leder utbildningar.

Milky Ways mentorprogram
Som mentor har du tillgång till: