Utveckla företagets arbetslag med Coach Board Game - Spelet för personlig utveckling

Föreningar

CBG har många användare runtom i landet. Användningen sker i utbildningar och studiecirklar.

Användningen av Coach Board Game sker överallt och på många olika sätt - allt från studiecirklar till teamwork i fotboll. För dessa individer och grupper är våra utbildningar idealiska.

Boka oss till föreningen

Vi erbjuder personliga besök, där vi går igenom CBG/utbildningar och hur ni som förening kan ta tillvara på dess potential.

Skulle du vilja ha mer information och använda CBG's utbildningar, kontakta oss.

Några av våra kunder:Leadership/teamwork

Våra utbildningar i leadership och teamwork hjälper alla deltagare att göra sin egen personliga inventering - både mentalt och emotionellt.

Syftet med utbildningarna är att ge insikt inåt - med självsäker, emotionellt förberedd och generellt sett mer välmående deltagare/medlemmar. Vi träffas regelbundet i mindre grupper och arbetar med allt från teamwork till personlig ledarskap.

Vi involverar familj och närstående

Ett krav med våra utbildningar är att deltagarna tar med sig utbildningsmaterialet hem och använder det med närstående, vilket är unikt för våra utbildningar. Genom att inbegripa deltagarnas familj och närstående får även de möjlighet att utvecklas, något vi tycker saknas bland de utbildningar som finns idag.

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar.

Beställ utbildningsmaterial

Anslutna föreningar som vill göra nya beställningar, klicka här.