Utveckla företagets arbetslag med Coach Board Game - Spelet för personlig utveckling

Skolor

Skolorna har en viktig roll i att stärka barns självkänsla och själv förtroende. Vår önskan är att få vara delaktiga i detta genom lära våra barn och unga att reflektera över sig själva och andra.

Vi vill att barn i årskurs 1-3 regelbundet, under början och inför avslut av varje läsår, använder sig av Coach Board Game’s Kids Questions. Anledningen är enkel. När unga människor samlas i mindre grupper och talar om sig själva på ett tryggt och ofarligt sätt, lyssnar på andra och blir lyssnade på, ökar respekten och förståelsen för varandra. Med denna enkla metod blir CBG’s pedagogiska kommunikationsverktyg en starkt motverkande kraft mot mobbing, segregering och skadegörelse i skolorna.

I de högre årskurserna används CBG´s basfrågor för vuxna. Tanken är att när eleverna återkommande tränar sig i att prata och reflektera över sig själva kan vi bidra till att utveckla den mänskliga resurs i samhället som våra barn är.

Coach Board Game ställer ut på skolforum 2014