Spela Coach Board Game som en sammansvetsande, positiv aktivitet för företaget

VÅr VISION

- Ett verktyg för personlig utveckling

Vi har skapat Coach Board Game för att så många som möjligt ska få förutsättningar att utvecklas – som grupp, som individer och som medmänniskor.

Spelet är utvecklat med flera metoder för personlighetsutveckling som grund. Genom att applicera dessa metoder i detta unika spelformat kan vi träna empati, kommunikation och medvetande på ett dynamiskt och lättsamt sätt.

Sprid möjlighet till utveckling!

Ambitionen är att sprida spelet till företag, föreningar, skolor och familjer. Vi vill att alla ska ha möjlighet att utvecklas med allt det positiva det innebär för både individen och gruppen.

 

 

Ni märker snart hur förståelsen för er själva och för era medspelare växer. Det här är teamwork på riktigt.

Ett spel för alla

Som det ser ut idag är det främst chefer, ledare och personer med ett stort intresse som har eller skaffar sig tillgång till verktygen inom Coach Board Game.

Detta sker i regel genom olika utbildningar, seminarier och gruppövningar. Vi har gjort detta, och valt att ta det bästa ur många olika teorier och metoder, paketera om det på ett tryggt, roligt och lättillgängligt sätt.

Vår vision är att sprida dessa verktyg till allmänheten. Vi vill nå ut på arbetsgolvet, till familjer, idrottsklubbar och alla övriga människor med både medvetet och omedvetet behov av utveckling.

Coach Board Game på företaget

Vill du förbättra gruppdynamiken på arbetsplatsen, skapa starkare gruppkänsla och arbeta med samarbetsfrågor - titta på våra utbildningar i bland annat leadership/communication. Ni kommer snabbt märka hur förståelse och empati inom gruppen förbättras och hur arbetslaget blir mer sammansvetsat.

Grupper som använder CBG är myndigheter, företag, ledningsgrupper, idrottsföreningar, familjer, vänner, ungdomar, m.m.